Skip to main content

Vážení rodičia, fanúšikovia, podporovatelia HK Spišská Nová Ves. Aj tento rok máte možnosť darovať  svoje 2% z dane nášmu občianskemu združeniu, a tým pomôcť skvalitniť tréningový proces mládeže.

Za každý jeden príspevok už teraz ďakujeme.

Údaje pre poukázanie 2% pre HK Spišská Nová Ves

Názov (obchodné meno):  HOKEJOVÝ KLUB SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Sídlo T.VANSOVEJ 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Právna forma: občianske združenie
IČO: 17  151 261
IBAN: SK79 0200 0000 0017 0814 1559

 Ak sa rozhodnete darovať svoje 2% daní z príjmu práve nám, pripravili sme si pre Vás stručný návod, ako na to.

Ako postupovať?

  • Som zamestnanec a ročné zúčtovanie za mňa robí zamestnávateľ

Do 15.2.2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň,

Následne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE

Zo spomínaného potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Minimálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať = 3 €. Maximálne môžete darovať 2%

Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane. 

  • Daňové priznanie si podávam sám(a)

Vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si 2% z dane príjmov fyzickej osoby. Minimálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať = 3 €. Maximálne môžete darovať 2%

V daňovom priznaní, ktoré je určené pre fyzické osoby, nájdete kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

Obe tlačivá (Vyhlásenie a Potvrdenie) doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, alebo odovzdajte jednému z našich mládežníckych trénerov.

  • Som právnická osoba

Vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby. Spomínané 1% je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Určiť môžete jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm. Každému však musíte poukázať minimálne 8 €.

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).

Pokiaľ ste si zvolili viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

Vyplnené daňové priznanie doručte v stanovenej lehote na váš daňový úrad. V rovnakej lehote zaplaťte daň z príjmov.

Potrebné tlačivo si môžete stiahnuť tu: Tlačivo na DP HK SNV