Skip to main content

„Po posledných medializovaných vyjadreniach, p. Richarda Rapáča a následnej reakcie HK Poprad sa predstavitelia oboch klubov vzájomne kontaktovali za účelom vysvetlenia si danej situácie. Medzi predsedom predstavenstva klubu, p. Richardom Pichonským a generálnym manažérom HK Spišská Nová Ves, p. Richardom Rapáčom, došlo ku komunikácii o potenciálnej spolupráci. V danom telefonickom rozhovore sa okrem iného rozoberala situácia v obidvoch kluboch, kde obomi pánmi bolo konštatované, že každý klub má momentálne svoje silné a slabé stránky. V prípade HK Poprad je to lepšia športová infraštruktúra a finančné zázemie, naopak v HK Spišská Nová Ves je silná športová stránka. Odvtedy k ďalším rozhovorom a konkrétnym výstupom neprišlo, keďže situácia už nebola ďalej komunikovaná s celým vedením HK Poprad, čo vyústilo do nedorozumenia, ktoré v konečnom dôsledku poškodilo dobré meno, p. Richarda Rapáča a zároveň aj klubu HK Poprad. Za toto nedorozumenie sa touto cestou ospravedlňujeme. Obidvom stranám je to veľmi ľúto, že z daného rozhovoru vzniklo zbytočne vzájomné nedorozumenie a následná nešťastná interpretácia. Na druhej strane oba kluby veria, že k podobným situáciám už nedôjde a dohodli sa, že v budúcnosti sa už nebudú vyjadrovať k záležitostiam, týkajúcich sa iného klubu. Naopak, budú sa snažiť podporiť vzájomné derby zápasy, ktoré majú fantastickú atmosféru, napätie a všetko, čo moderný hokej potrebuje. Zároveň budú športovým zážitkom pre fanúšikov oboch táborov.“